Relaties

Portaal

De stelling dat het aan veiligheidsbewustzijn binnen organisaties nog wel eens schort behoeft geen vlammend betoog.
De ramp met Chemiepack in Moerdijk staat velen nog helder op het netvlies maar ook minder bekende (bijna) calamiteiten vragen om een groter veiligheidsbewustzijn van management en medewerkers van organisaties. Doorlopend trainen en informeren van medewerkers staat hierin centraal. Daarbij zijn de basistrainingen het startpunt (vanuit een kennis ‘gap’ analyse) met het bijhouden daarvan middels permanente educatie.

Niet alleen het opleiden en trainen van medewerkers is voldoende om goed voorbereid te zijn op onverwachte situaties.
Awareness op onveilige situaties behoeft organisatie breed voortdurende aandacht.
Dit kan middels situationeel bepaalde interventies tijdens de werksituaties van medewerkers waarbij deze op zich mogelijk voordoende calamiteiten worden geattendeerd. Tevens kan door uitwisseling van ervaringen de awareness voor onveilige situaties wordt vergroot.

Al deze elementen worden samengebracht in het portaal van Samen Voorbereid Veilig.

Bekijk video
Arbo portaalPartners
Van opgeleid naar voorbereid