Links

Bedrijfshulpverlening

Vanaf de komst van de Arbowet en de verplichting om BHV’ers in het bedrijf te hebben tot op de dag van vandaag, hebben werkgevers en organisaties al vele veranderingen moeten ondergaan in hun BHV-organisaties.

Anno 2007 is de verplichting tot het volgen van een standaard BHV-opleiding komen te vervallen. Ook de verplichting tot het hebben van 1 BHV op 50 werknemers is vervallen. Nee de werkgever moet op de dag van vandaag de BHV-organisatie afstemmen op de aard, grootte en specifieke risico’s van zijn onderneming.

We kunnen concluderen dat Bedrijfshulpverlening steeds meer vertaald wordt in maatwerk. Dat is een goede ontwikkeling, niet iedere organisatie is namelijk hetzelfde en loopt dezelfde risico’s.

Risk Management Control biedt innovatieve maatwerk oplossingen voor uw organisatie, om zo te komen tot een “beter voorbereide”  BHV-organisatie.

 

“Onze kwaliteit, is uw continuïteit!”

Van opgeleid naar voorbereid