Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Risk Management Control verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten (overeenkomst) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Risk Management Control kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw initialen, voor- en achternaam;
– uw adresgegevens;
– uw telefoonnummer(s);
– uw emailadres;
– uw IP-adres en gegevens over de aan u geleverde diensten.

Waarom Risk Management Control gegevens nodig heeft

Risk Management Control verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Risk Management Control uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

Hoe lang Risk Management Control gegevens bewaart

Risk Management Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Risk Management Control verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Risk Management Control worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Risk Management Control gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@riskmanagementcontrol.nl
Risk Management Control zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Risk Management Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Risk Management Control maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u desgewenst meer informatie wenst over de beveiliging van de door Risk Management Control verzamelde gegevens, neem dan contact op via info@riskmanagementcontrol.nl

Van opgeleid naar voorbereid