Arbo portaal

Veiligheid op het werk is een gedeeld belang van werknemers en werkgevers. Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. In veel Nederlandse bedrijven is deze kans nog niet klein genoeg.

Met de invoering van de nieuwe Arbowet (1 januari 2007) hebben de werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid gekregen voor het Arbobeleid. De overheid zorgt voor een helder wettelijk kader met zo min mogelijk overbodige regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken over de wijze waarop zij aan de door de overheid gestelde voorschriften kunnen voldoen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in zogenoemde arbocatalogi.

Ga bewust om met de veiligheid op uw werk!

Kijk om u heen en stel uzelf de volgende vragen;

Is uw werkomgeving veilig?
Als deze niet veilig is: welke risico’s loopt u?
Kunt u het zelf veiliger maken?
Voldoen wij aan het wettelijk gestelde?

Vergeet uw collega’s niet: bespreek wat u van elkaar kunt leren
bespreek en meld onveilige situaties.

Arbo links

Van opgeleid naar voorbereid