Virtueel trainen

Inleiding

Bij het trainen van basisvaardigheden wordt het zogenaamde werkgeheugen gevuld. Alles wat te maken heeft met denken en met taal, gaat via dat werkgeheugen. Als mensen ooit iets hebben geleerd maar het geleerde is geen routine, dan moeten ze in het geheugen nagaan wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Maar onder stress is de vecht- of  vluchtreactie zó dominant dat er tijdelijk geen toegang tot het werkgeheugen is. Nadien weten ze wel wat ze hadden moeten doen, maar op het stressmoment zelf geven ze toe aan een eerste reactie die een reflexmatig karakter heeft. Dat komt door de manier waarop de hersenen georganiseerd zijn.

Doelgroep

Medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Na het volgen van een virtueel trainingsproject heeft de medewerker een veelzijdig referentiekader en is in staat om vanuit patroonherkenning een calamiteit beheersbaar te houden

Gebruik van trainingsapplicatie

Het gebruik van een 3D-oefenomgeving om kandidaten te trainen biedt belangrijke voordelen:

  • Een groot aantal verschillende situaties kan worden geoefend;
  • Meer planningsflexibiliteit niet afhankelijk van de beschikbaarheid van oefenruimte, ploegdiensten etc;
  • Oefenen in een veilige omgeving, zonder de risico’s of overlast van een praktijkoefening;
  • De oefenomgeving is modulair opgebouwd, zodat later nieuwe scenario’s kunnen worden toegevoegd;
  • Patroonherkenning tijdens de calamiteit
  • Het is leuk om te doen!

De virtuele trainingsomgeving bevat een realistisch 3D-model van een werkomgeving, waarin levensechte incidentscenario’s gesimuleerd kunnen worden. Gedurende het gehele scenario speelt geluid een belangrijke rol om de ervaring van de cursist zo levensecht te maken.

Gedurende de oefening worden beslissingen en handelingen bijgehouden in een log. Deze kunnen na afloop worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden. Gegevens kunnen ook worden teruggekoppeld naar een leer managementsysteem van uw eigen organisatie.

De katalysator voor uw BHV- organisatie
Van opgeleid naar voorbereid