Alarmering en communicatie – middelen

Portofoons

Kenwood TK-3201

De Kenwood TK-3201 is een machtigingvrije portofoon onder de regeling PMR-446. De zender mag op acht frequentiekanalen uitzenden, waaruit de gebruiker kan kiezen. Het vermogen is 500 mW

Om te voorkomen dat men door andermans communicatie gestoord wordt, past men QT/DQT (Quiet talk/Digital Quiet Talk) codering toe. Dat houdt in dat met het zendsignaal continu een onhoorbare code wordt meegezonden die in de eigen tegenpost herkend moet worden. De tegenpost ontvangt wel alle communicatie op dat frequentiekanaal, ook die van andere gebruikers, maar houdt het luidsprekergedeelte dicht totdat de code van de eigen tegenpost herkend wordt. Dan pas wordt het luidsprekergedeelte ingeschakeld. Omdat de eigen post dichterbij is, worden andere gebruikers weggedrukt.
De Kenwood TK-3201 heeft daar geen last van omdat zij onderling eveneens dichter bij elkaar zijn.

Voor het geval dat andere gebruikers dezelfde QT/DQT code meezenden op een bepaald frequentiekanaal, zodat de eigen portofoons toch opengestuurd worden, kan voor ieder frequentiekanaal de QT/DQT code gewijzigd worden. Er kan gekozen worden uit 38 verschillende QT/DQT codes, zodat er 304 combinatiemogelijkheden zijn om een “eigen” stil kanaal te creëren.
De TK-3201 beschikt over scramble en oproeptonen.

 

Megafoon

MiniVox megafoon

De MiniVox is een klein en compact draagbaar systeem, geschikt voor spraakdoeleinden, welke alleen functioneert op een accuvoeding of normale alkaline batterijen.
Het geluidssysteem is een lichtgewicht maar bijzonder krachtig, draagbaar geluidssysteem geschikt voor spraaktoepassingen en heeft een batterijvoeding voor circa 25-35 uur gebruik.

Het spraaksysteem levert een krachtige 108 dB, wat dit systeem uitermate geschikt maakt voor spraakversterking tijdens BHV-oefeningen en andere doelgebieden waar het gebruik van netspanning geen optie is en het systeem functioneel inzetbaar en altijd verplaatsbaar moet zijn.

Alle MiniVox-spraaksystemen kunnen voorzien worden van een 16 kanaal schakelbare UHF ontvanger voor een draadloze handzender, bodypack zender of een combinatie hiervan. Daarnaast is een ingebouwde cassette speler optioneel verkrijgbaar.
Het MiniVox-geluidssysteem kan eventueel ook worden voorzien van een ontvanger voor draadloze microfoons.

 

CallHelp

Omikron CallHelp oproepsysteem

De Omikron CallHelp 400 is een machtigingsvrij oproepsysteem waarvan het zendbereik met maximaal 99 steunzenders kan worden vergroot. Iedere steunzender voegt 300 meter (in open veld) of 3 etages (in bebouwing) toe aan het zendbereik, zodat een theoretisch zendbereik ontstaat van 30 kilometer in open veld of 300 etages in bebouwing. Heeft men meer zendbereik nodig dan steekt men eenvoudig een extra steunzender in het stopcontact. Gaten boren, kabels trekken of antennes plaatsen is niet meer nodig.

De kenmerken van de CallHelp 400 zijn;

  • altijd voldoende zendbereik;
  • geen installatiewerk;
  • betrouwbaarder dan systemen zonder steunzenders. De achterkant van een obstakel wordt immers “beschenen” door één of meer steunzenders;
  • ingebouwde noodstroomvoorziening in zender en steunzenders
  • ieder uur wordt een automatische systeemcontrole uitgevoerd eventuele storing wordt automatisch naar de zender/bedienpost doorgemeld;
  • mogelijkheid om via de telefoon en / of de pc oproepen te plaatsen;
  • mogelijkheid om met externe contacten (denk aan brandmeldcentrale, spreekkameralarm etc) rechtstreeks piepers op te roepen;
  • zeer scherpe prijs;
  • geen abonnement kosten of kosten per oproep; niet afhankelijk van netwerken van derden;
  • het systeem is machtigingsvrij. Er zijn geen machtigingskosten;

Betrouwbaarheid
Door het gebruik van steunzenders wordt een betrouwbaarheid bereikt die met een systeem zonder steunzenders niet haalbaar is. De zender zendt iedere oproep driemaal uit. Maar iedere steunzender doet dat ook, zodat een pieper die bijvoorbeeld binnen het bereik van drie (steun)zenders is, negen maal en vanuit verschillende hoeken wordt opgeroepen. (De piepers gaan vanzelfsprekend slechts één keer af). Dit levert een niet te evenaren bedrijfszekerheid op.

Download brochure

Van opgeleid naar voorbereid