Risicobeoordeling & gradings

Risicobeoordelingen met betrekking tot de veiligheid in het bedrijf worden uitgevoerd vanuit het wettelijk kader, alsmede eventuele eisen vanuit overige partijen in de markt. De beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsrapport en voorzien van preventieve voorzieningen ter verbetering en optimalisatie van de risico’s binnen het bedrijf. Het zeker stellen van de bedrijfscontinuïteit is hierbij het belangrijkste doel, naast het voldoen aan de wettelijk eisen.

Doel van een bezoek aan een bedrijf en of organisatie is het uitvoeren van een risicobeoordeling in het kader van brand -, bedrijfsschade, bedrijfshulpverlening en uitgebreide gevaren, alsmede de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot vluchtwegen en ontruiming.

Referentiekader voor een risicobeoordeling;

  • De Arbeidsomstandighedenwet 2007, inclusief supplementen tot heden;
  • Het Bouwbesluit 2012;
  • Diverse Nederlandse normen voor brandveiligheidsvoorzieningen;
  • Veiligheidskundige inzichten van Risk Management Control.

De aandachtspunten en eventuele tekortkomingen welke tijdens de beoordeling zijn geconstateerd, worden in een risicobeoordelingsrapportage per onderwerp beschreven. Met behulp van duidelijke prioriteitsstellingen wordt aangegeven welke problemen het eerst in aanmerking komen voor een gepaste oplossing. Het veiligheidsniveau van de organisatie kan hierdoor binnen een afgesproken tijdsbestek verbeteren.

Van opgeleid naar voorbereid