Praktijkoefening ontruiming

Risk Management Control kan ondersteuning bieden bij de jaarlijks te houden ontruimingsoefening. Deze oefening is niet alleen noodzakelijk omdat gemeentelijke voorschriften dat vereisen op grond van de verordening, maar ook omdat een bedrijf of instelling continu in beweging is. De veiligheid van alle gebruikers staat voorop.

Door het ontruimingsplan te beoefenen wordt het zeker dat één ieder die een taak heeft in het ontruimingsplan deze ook weet uit te voeren. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood document’ zijn. Het plan dient getest te (blijven) worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid met het doel in geval van nood de kans op slachtoffers en schade te beperken. De oefeningen zelf vormen tevens een toetsing van de kwaliteit van de geleverde training en opleiding.

Na afloop van de praktijk oefening ontvangt u een evaluatierapportage waarin o.a. in opgenomen is;

  • Doelstelling van de oefening
  • Rapportage waarnemingen
  • Aanbevelingen
  • Beeldmateriaal van de oefening

De evaluatierapportage van Risk Management Control voldoet aan de wettelijke eisen.

Van opgeleid naar voorbereid