Ploegleider BHV

Secondensnelle, vèrstrekkende beslissingen kunnen nemen, bij onverwacht voorkomende calamiteiten het hoofd koel houden, besluitvaardig en beslist je team van bedrijfshulpverleners aansturen. Dat is wat de ploegleider BHV moet kunnen. Geen kleine opgave.

Doelgroep
De medewerkers welke in het kader van het bedrijfsnoodplan belast zijn met inzetten en coördineren van de BHV-organisatie en in het bezit zijn van het diploma Basis BHV.

Na het volgen van de cursus Ploegleider BHV is men in staat om tijdens incidenten binnen het bedrijf, op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en daarin samen te werken en af te stemmen met de externe hulpdiensten.

Van opgeleid naar voorbereid