Ontruimingsleider

Er kunnen zich binnen een bedrijf en of organisatie calamiteiten voordoen die een zodanige omvang hebben dat de voorpostfunctie niet door één bedrijfshulpverlener kan worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Op zo’n moment moeten er meerdere bedrijfshulpverleners en/of ontruimers tegelijkertijd worden ingezet. Deze inzet moet goed worden gecoördineerd, zodat de verschillende bedrijfshulpverleners en/of ontruimers efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. Als een gezamenlijke inzet van bedrijfshulpverleners niet goed wordt gecoördineerd, (omdat bijvoorbeeld geen duidelijke opdrachten worden gegeven), kan dit leiden tot extra gevaarlijke situaties, waardoor de kans op schade en slachtoffers ook toeneemt.

De Ontruimingsleider heeft de taak om de inzet van een ploeg bedrijfshulpverleners en/of ontruimers te coördineren op de plaats incident en hier op een juiste wijze sturing aan te geven .
Een Ontruimingsleider heeft naast de taken die iedere BHV-er heeft nog een aantal andere verantwoordelijkheden.

Op grond van zijn omvangrijk takenpakket moet de Ontruimingsleider beschikken over aanvullende kwaliteiten en kennis op gebied van;

  • tactisch en technisch veilige inzet
  • ontruimingsprocedures
  • communicatieprocedures
  • gebruik van portofoons.

Omdat elk bedrijf en of organisatie zijn eigen specifieke invulling vraagt, is de basisopleiding “geen standaard” en dient er een structuele invulling te komen volgens het “zorg op maat” principe. Situaties die we kennen, of die heel veel lijken op bekende situaties, leiden tot reflexmatige reacties.

Door de ontruimingsleider in opleidingssituaties met heel veel situaties te confronteren, gaan hij niet alleen de situaties herkennen, maar gaat er na enige tijd ook iets ontstaan van wat patroonherkenning genoemd wordt.
De Ontruimingsleider heeft er dus belang bij dat hij zó getraind wordt dat de nieuwe scripts die hij zich eigen moet maken, snel toegankelijk zijn en waar nodig oude verkeerde scripts verdringen. Door het vaak aan te bieden in telkens iets andere vorm of volgorde neemt de kans op ‘geautomatiseerd gedrag’ toe.

Van opgeleid naar voorbereid