Crisismanagement

Crisismanagement  is de systematische poging om organisatorische crisis te voorkomen danwel te beheersen Om een crisis goed te kunnen pareren is een Crisis Management plan onontbeerlijk. In een Crisis Management Plan staat zeer helder en taakgericht omschreven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Dit taakgericht plan bevat de leidraad om een crisis voor te bereiden.

Het vertrouwen in uw organsiatie van klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders neemt alleen maar toe zodra uw organisatie Crisis-management weet toe te passen.

Een crisis wordt gekenmerkt door drie elementen;

  • dreiging voor de organisatie;
  • een verrassingselement;
  • korte beslistijden.

Snel en slagvaardig doch discreet optreden voorkomt dat uw organisatie in een neerwaartse spiraal terechtkomt.
Risk Management Control ondersteunt en adviseert u graag om storingen in uw bedrijfsprocessen te minimaliseren en financiële en reputatieschade te beperken voor uw organisatie.

Van opgeleid naar voorbereid