Brandveiligheid

Een praktische cursus over brandveiligheidsaspecten binnen bedrijven en instellingen

Volendam, Schiphol….?
Brandveilligheid staat sterk in de aandacht, zeker gezien de dramatische gebeurtenissen in Volendam en Schiphol.
Uit deze calamiteiten is gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de brandveiligheid binnen bedrijven en instellingen. Het oordeel van de Onderzoeksraad is dat brandveiligheid structureel meer aandacht moet krijgen.

Gebruiksbesluit Brandveilige Bouwwerken
Nu verschillen de voorschriften voor brandveilig gebruik nog per gemeente. Met het Gebruiksbesluit Brandveilige Bouwwerken komen er landelijk uniforme regels. Wat betekend dit voor uw bedrijf?

Tijdens deze vierdaagse cursus brengt uw docent u op de hoogte over alle facetten van brandveiligheid en hoe u deze in uw eigen organisatie kunt toepassen. Aan het einde van deze cursus bent u in staat het pand en het gebruik ervan te beoordelen op de vele aspecten van brandveiligheid. Hierbij kunt u denken aan constructie, indeling, gebruikte materialen, middelen en processen. Op basis van de specifieke brandrisico’s kunt u aanbevelingen doen om de voorzieningen in het pand aan te passen. Tot slot kunt u nieuw- en verbouwplannen beoordelen op brandveiligheidsaspecten.

Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op vragen als:

  • hoe beoordeel ik de brandveiligheid van een bedrijfspand?
  • hoe richt ik een gebouw brandveilig in?
  • hoe pas ik de brandveiligheidsconcepten toe binnen de eigen organisatie?
  • wat is de invloed van het Bouwbesluit op de brandveiligheid?
  • hoe kan ik de gevolgen van brand zoveel mogelijk beperken?
Van opgeleid naar voorbereid