Beheerder BMI (BBMI)

Een brandmeldinstallatie (BMI) heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium te signaleren, zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden. Een tijdige signalering betekent dat er maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt of voorkomen. En natuurlijk dat de bedrijfscontinuïteit zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Op grond van de NEN 2654 dient uw brandmeldinstallatie (BMI) beheert te worden door iemand die hiervoor gediplomeerd is. Dit om de centrale in de “nominale staat” te houden.

Na het volgen van de opleiding Beheerder BMI is de deelnemer
in staat om het beheer te voeren over een brandmeldinstallatie en kent zijn plaats binnen de veiligheidsorganisatie van het bedrijf. Hierdoor moet het aantal ongewenste meldingen afnemen.

Download brochure

Van opgeleid naar voorbereid