Basis BHV

Dagelijks gebeuren er op de werkvloer vele kleine en grote ongelukken. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is vaak als eerste ter plaatse, ruim voordat de hulpdiensten arriveren. In deze training leren deelnemers adequaat op te treden bij ongevallen en calamiteiten. Denkt u daarbij aan het reanimeren van collega’s of bezoekers en het ontruimen van gebouwen.

 

Doelgroep

Medewerkers die als bedrijfshulpverleners (BHV’ers) gaan optreden

Onderwerpen die in twee modules aan de orde komen:  levensreddende handelingen (inclusief reanimatie) bestrijding van een beginnende brand (inclusief alarmering, communicatie en ontruiming).

Herhaling BHV

Doelstelling van de cursus:

De doelstelling van deze cursus is het opfrissen en actualiseren van kennis en praktische vaardigheden, verkregen tijdens de basisopleiding BHV. Aangeraden wordt om ieder jaar op herhaling te gaan.

Toelatingseisen:

Voor het volgen van deze cursus is een geldig certificaat basisopleiding BHV vereist.

Cursusinhoud:

De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de cursus herhaling BHV:

  • Verlenen van Eerste Hulp;
  • Kennis vergaren van belangrijkste brandpreventie;
  • Maatregelen en voorzieningen;
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand;
  • Communicatie;
  • Oefening met slachtoffers;
Van opgeleid naar voorbereid