Detachering

Op een krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om kwalitatief, goed en betrouwbaar (veiligheids)personeel te vinden. Risk Management Control biedt haar klanten de mogelijkheid om praktijkgerichte veiligheidsprofessionals in te zetten.

Deze professionals hebben allen een achtergrond in de veiligheidssector en zijn geselecteerd op expertise, flexibiliteit, inzetbaarheid en werkhouding. De professionals zijn op vele gebieden inzetbaar. Onder andere in de volgende functies:

  • Brandpreventiedeskundigen
  • Hoofden bedrijfshulpverlening
  • Projecteringsdeskundigen
  • Instructeurs
  • Brandwachten
  • Beheerders Brandmeldinstallaties
Van opgeleid naar voorbereid