BHV-scan

Voldoet uw bedrijfshulpverlening opleiding en training?

U dient uw BHV-organisatie jaarlijks te toetsen. Uw medewerkers volgen jaarlijks trouw de herhalingslessen, maar waarborgt dit uw bedrijfsveiligheid en aansprakelijkheid?

Ter toetsing dient u een bedrijfshulpverleningsscan te laten uitvoeren.

Een bedrijfshulpverleningsscan bestaat uit een risicobeoordeling met betrekking tot de veiligheid in het bedrijf, in combinatie met een beoordeling van de bestaande bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsrapport en voorzien van een plan van aanpak, inclusief opleidingsplan, oefenplan en organisatiestructuur.

Indien u twijfels heeft over de effectiviteit van de opleidingen, trainingen en oefeningen kunt u een BHV-scan laten uitvoeren door een consultant van Risk Management Control en verkrijgt u zo een objectief waarborging BHV-advies.
Indien gewenst kan Risk Management Control zorg dragen voor de begeleiding van de organisatie bij oefeningen, trainingen en opleidingen.

 

Van opgeleid naar voorbereid