© Powered by SiteSpirit

 
Hoofdheader.jpg

Inloggen relaties & cursisten

inlog-knop.gif

Veiligheidsadvisering

Naast de bedrijfshulpverleningsscan voert Risk Management Control beoordelingen uit op overige aan veiligheid gerelateerde zaken. Beoordelingen worden te allen tijde voorzien van verbeteradviezen en verbetertrajecten. Het leveren van managementinformatie hierbij is een goede graadmeter voor de organisatie voor toekomstige investeringen en inzet van mensen en middelen.


Risk Management Control kan u van advies voorzien, maar ook u de noodzakelijk ondersteuning bieden. U kunt hierbij denken aan;


  • Veiligheidsoverleg
  • Ondersteunen van de interne V&G-functionaris
  • Uitvoeren van projecten en het verzorgen van opleidingen en trainingen
  • Het opstellen van een branchgerichte Arbocatalogus
  • Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E)
  • Opstellen en bewaken van het resulterende Plan van Aanpak
  • Uitvoering van relevante metingen en aansluitend adviseren inzake maatregelen
  • Opstellen en/of beoordelen van Taak Risico Analyses
  • Ondersteuning bij vraagstukken vanuit de Arbeidsinspectie
  • Ongevallen onderzoek

Risk Management Control ook bij NS.jpg